Početna

Visok standard kvaliteta i zavidan dizajn proizvoda usklađenih sa EU standardima

Preduzeće EZ d.o.o. Busovača egzistira od 1989. godine. Na tržištu je prisutno sa tri različita, ali međusobno povezana proizvodna programa i to:

Program proizvodnje sredstava za održavanje higijene (kućna hemija), pod prepoznatljivim imenom TISal, Citral, GLANZ, Lilla i DAILY

Program proizvodnje kozmetičkih proizvoda pod nazivom Ella

Program prizvodnje ekološki prihvatljive brizgane i puhane ambalaže koja se koristi za zadovoljenje vlastitih potreba, kao i za potrebe drugih proizvođača (PET, PE, PP)

Naši brendovi

Novosti

Pratite nas i prvi saznajte za naše nove projekte!

Kontakt

Imate pitanje? Kontaktirajte nas!